Stationär väktare

Stationär väktare

Objektsbevakning sker på ett objekt där behovet av bevakning aldrig upphör. Bevakningen sker under den tid som överenskommits med er, med fördel av en stationär väktare.

Den tid som uppdraget tar i anspråk beror på vilken typ av uppdrag det är. I denna kategori av bevakning kan man använda sig av både väktare och ordningsvakter beroende på hur uppdraget ser ut.

Exempel på vilka tjänster som kan ingå i objektsbevakningen är:

Portbevakning, receptionsbevakning, bevakning av fastighet, bevakning av ett begränsat område till exempel vid en byggarbetsplats.

Denna bevakning kan med fördel även kombineras med rondering, utpasseringskontroll och andra uppgifter som det kan finnas behov för.