Ronderande väktare

Ronderande väktare

Områdesbevakning sker med en väktare som i bil eller till fots ronderar diverse bevakningsobjekt.

När Ni har avslutat ert arbete för dagen så ansvarar vi för säkerheten, tillsammans har vi gjort en analys av vilket behov av tillsyn som finns i Ert hem eller på Er arbetsplats. Den ronderande väktarens huvudsakliga uppgift är att förhindra vattenskador, brand och stöld, men även att förebygga att behöriga personer inte får tillträde, inbrott och skadegörelse. Vanliga arbetsuppgifter för den ronderande väktare är:

Tillsyn av lokaler och fastighet, tillsyn av särskilt utvalda delar av företaget, yttre tillsyn av fastighet, lokal och företag, kontroll så att alla fönster och dörrar är stängda och låsta samt låsning och upplåsning av fastighet eller företag.

I den ronderande väktarens arbetsuppgifter ingår även att åka på olika typer av larm efter överenskommelse med er, exempelvis: brandlarm, överfallslarm, och inbrottslarm.

Vi arbetar med ett elektroniskt rapporteringssystem, där vi via handdator rapporterar händelserna under natten, detta ger Er en möjlighet att på direkt på morgonen få en rapport över händelser som inträffat under natten

Målet med vårt arbete är att ni ska kunna fortsätta nästa dag där ni slutade utan störningar orsakade av yttre omständigheter.