Nöje & Evenemang

Nöje & Evenemang

På festivaler och större arrangemang så använder man sig med fördel av ordningsvakter, men även entrévärdar. Vi har stor erfarenhet av stora arrangemang som kräver mycket personal.  Vi har en referensbank där både konserter, festivaler och idrottsevenemang är en del av arbeten som vi utfört. Vi har därför stor erfarenhet av vad som krävs för ett stort arrangemang, när det gäller in och utpassering, ID-kontroll med mera.

Vi har även erfarenhet från nattklubbar, restauranger och hotell, vi har jobbat mot såväl stora som små aktörer, och har även där en god kännedom om vad som krävs av oss för att arbetet skall utföras på ett bra sätt.

Vi vet att när man jobbar i publika miljöer så är servicen en avgörande faktor för att arbetet skall flyta på ett tillfredsställande sätt, vi ställer därför höga krav på vår personal gällande social och verbal kompetens. Detta är något som vi ständigt jobbar med, detta sker genom såväl intern som extern utbildning.