Konsultation / Utbildning

Konsultation / Utbildning

Känner ni att ni saknar en fullständig arbetsbeskrivning på er arbetsplats eller att säkerhetsrutinerna behöver förnyas? Vi kommer på ett personligt besök på Er arbetsplats och tillsammans med Er så utformar vi en ny arbetsbeskrivning för era anställda. Den kommer att innehålla, rutiner vi uppstart innan passet, rutiner under passet, en checklista för brandronder (kontroll av brandsläckare, brandlarmsknappar, nödutgångar).

Denna konsultation kan med fördel göras på alla arbetsplatser.