Uniformerad butikskontroll

Uniformerad butikskontroll

Den uniformerade butikskontrollantens arbete avser att fungera preventivt då väktaren genom att vara uniformerad och synas mycket vid varor som har högt värde och är stöldbegärliga skall avskräcka snattare från att genomföra sina tillgrepp av butikens varor.

Butikskontrollanten används också med fördel vid hemgångskontroller av personal, där man vid hemgång av personal kontrollerar väskor, påsar och dylikt så att varor som medförs hem är betalda och det finns kvitto på detta.

När detta inte kan styrkas, så antecknas personuppgifter och detta rapporteras till butikschef.

Denna bevakning kan tillämpas i alla typer av butiker.