Provköp

Provköp

Den civila butikskontrollanten kan vid behov och önskemål även utföra provköp, där är uppgiften att registrera och kontrollera hur personalen handskas med pengar, kvitton, samt om dem är uppmärksamma på det som händer runt dem i butiken.

Tider, platser och kontrollanter varieras i största möjliga mån för att personal aldrig ska veta när eller hur dem kontrolleras. Vi håller fortlöpande kontakt med kund för att så snabbt som möjligt kunna återkoppla det vi sett eller upptäckt. Allt som registreras som avvikande från ordinarie rutiner rapporteras skriftligt till kund