Arbetssätt

Arbetssätt

För att planera vilken bevakning som skulle passa just Er så börjar vi med att tillsammans planlägga Era behov. Vi går tillsammans igenom vilka förhållanden som råder i er vardag, detta för att kunna utforma våra tjänster efter just Era önskemål. En strategisk plan (arbetsrutiner, utrustning, lokalanpassningar) skapas för att tillgodose behovet av en säkrare omgivning. Denna arbetsrutin omfattar även kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

I nästa steg så utvärderar Defencia tillsammans med Er vilken typ av bevakning ni är i behov av och vilka av våra medarbetare som är mest lämpade att utföra just Ert uppdrag.

Personligt samarbete är nyckeln till bra bevakning. Den som är ansvarig för Ditt bevakningsuppdrag är alltid tillgänglig när Du har frågor eller önskemål angående det arbete vi utför åt Dig. Detta skapar en trygghet för Dig och Din personal när frågor uppstår.

Den personal som utför Ert uppdrag är alltid klädd efter gällande arbetssituation, detta för att passa in i den aktuella närmiljön. Servicen vi erbjuder är både heltäckande och flexibel. Vi arbetar tillsammans med Er för att skapa en trygg och säker miljö.

För att kunna förebygga och lösa problem med säkerhet krävs något som vi har, en väl strukturerad organisation med mångårig erfarenhet av alla delar av säkerhetsbranschen.

Det grundläggande i samarbetet mellan oss och Er är att vi har en väl fungerande kommunikation, tillsammans bestämmer vi om det skall ske dagligen eller veckovis.

Vårt arbete utvecklas och förändras ständigt, vi bibehåller en bra kvalitet genom interna och externa utbildningar, samt väl fungerande utrustning.

Vi vill betraktas som Era kollegor, tillsammans med Er utför vi det bästa arbetet.